செல்வயோகஙகள் வந்து குவிய முத்திரை பயிற்சிகள் | Selvayogankal vanthu kuviya muthirai payirchikal

130.00

ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்ளவும் தந்திர யோகத்தில் வழி உண்டு. ஓரிரு மாதங்களிலோ, வருடங்களிலோ ஞானம் உருவாகி விடாது. நீண்ட- தொடர்ந்த பயணம் அது.
சில தந்திர யோகப் பயிற்சிகளைச் செய்வதன் மூலம் முதலில் உங்களது அறிவு விசாலமாகும்.
அடுத்ததாக புத்திசாலித்தனம் உருவாகும். தொடர்ந்து அந்த பயிற்சிகளைச் செய்யச் செய்ய படிப்படியாக “ஞானம்’ உருவாகும்.

Description

ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்ளவும் தந்திர யோகத்தில் வழி உண்டு. ஓரிரு மாதங்களிலோ, வருடங்களிலோ ஞானம் உருவாகி விடாது. நீண்ட- தொடர்ந்த பயணம் அது.
சில தந்திர யோகப் பயிற்சிகளைச் செய்வதன் மூலம் முதலில் உங்களது அறிவு விசாலமாகும்.
அடுத்ததாக புத்திசாலித்தனம் உருவாகும். தொடர்ந்து அந்த பயிற்சிகளைச் செய்யச் செய்ய படிப்படியாக “ஞானம்’ உருவாகும்.

Additional information

Book Code

NB068

Author

ஜான்.பி.நாயகம்

Pages

144

Category

Medical

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “செல்வயோகஙகள் வந்து குவிய முத்திரை பயிற்சிகள் | Selvayogankal vanthu kuviya muthirai payirchikal”

Your email address will not be published. Required fields are marked *