வரலாற்றை மாற்றிய எழுச்சி உரைகள் | Valaarai maatriya Ezhuchi uraigal

100.00

பேச்சு என்பது விரிவுரை, உரையாடல், சொற்பெருக்குச் சொற்பொழிவு, பேருரை முதலிய பல சொற்களால் பேசப்படுகின்றது. அவைகளில் சொற்பெருக்கு சொற்போர், பேருரை ஆகியவை தற்கால வழக்குகள். இதுவே வடமொழியில் உபந்நியாசம், பிரசங்கம், உயாக்யானம், வியாக்யானம், காலவிபரம், கதாபிரசங்கம் முதலியச் சொற்களால் குறிக்கப்படுகின்றன. வடமொழிச் சொற்களும் தென்னாட்டில் காலூன்றி வெகுவாகவே இன்றைக்கும் அவை வழக்கத்திலிருந்து விடுபடாமலே உள்ளன.

Description

பேச்சு என்பது விரிவுரை, உரையாடல், சொற்பெருக்குச் சொற்பொழிவு, பேருரை முதலிய பல சொற்களால் பேசப்படுகின்றது. அவைகளில் சொற்பெருக்கு சொற்போர், பேருரை ஆகியவை தற்கால வழக்குகள். இதுவே வடமொழியில் உபந்நியாசம், பிரசங்கம், உயாக்யானம், வியாக்யானம், காலவிபரம், கதாபிரசங்கம் முதலியச் சொற்களால் குறிக்கப்படுகின்றன. வடமொழிச் சொற்களும் தென்னாட்டில் காலூன்றி வெகுவாகவே இன்றைக்கும் அவை வழக்கத்திலிருந்து விடுபடாமலே உள்ளன.

Additional information

Book Code

NB045

Author

கவிஞர் தெய்வச்சிலை

Pages

144

Category

History

ISBN

978-8192029894

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வரலாற்றை மாற்றிய எழுச்சி உரைகள் | Valaarai maatriya Ezhuchi uraigal”

Your email address will not be published. Required fields are marked *