நீங்களும் முதல்வராகலாம் | Neengalum Mudhalvaraagalam

300.00

டாக்டர் படிப்புக்கும், வழக்கறிஞர் படிப்புக்கும், இஞ்சினியர் படிப்புக்கும் எப்படிப் பாடங்கள் உண்டோ, அதேபோல் அரசியல்வாதியாக, ஒரு வர்த்தக நிறுவனத்தின் தலைவனாக வருவதற்கும் சில பாடங்கள் படிக்கவேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது இந்தப் புத்தகம். இதில் உள்ள கட்டுரைகளை பயிற்சிக்காகவும் படிக்கலாம், பொழுதுபோக்காகவும் படிக்கலாம். வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான வழிமுறைகளை இக் கட்டுரைகள்

Out of stock

Description

டாக்டர் படிப்புக்கும், வழக்கறிஞர் படிப்புக்கும், இஞ்சினியர் படிப்புக்கும் எப்படிப் பாடங்கள் உண்டோ, அதேபோல் அரசியல்வாதியாக, ஒரு வர்த்தக நிறுவனத்தின் தலைவனாக வருவதற்கும் சில பாடங்கள் படிக்கவேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது இந்தப் புத்தகம். இதில் உள்ள கட்டுரைகளை பயிற்சிக்காகவும் படிக்கலாம், பொழுதுபோக்காகவும் படிக்கலாம். வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான வழிமுறைகளை இக் கட்டுரைகள்

Additional information

Book Code

NB040

Author

ரா.கி. ரங்கராஜன்

Pages

440

Category

self confidence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நீங்களும் முதல்வராகலாம் | Neengalum Mudhalvaraagalam”

Your email address will not be published. Required fields are marked *