சர்க்கரை நோய்க்கு புல் ஸ்டாப் | Sarkarai Noiku pull stop

125.00

நோய்களைச் சுட்டிக்காட்டி அதை எப்படி
குணப்படுத்துவது என்றும் எளிமையாகச் சொல்லி
இருக்கிறார். இந்த நூலைப் படித்து முடிக்கும்போது,
சர்க்கரை நோய் பற்றி முழுமையான தெளிவும் ஏற்படும்;
அதைப்பற்றிய தேவையில்லாத பயங்களும் விலகும்!

Description

நோய்களைச் சுட்டிக்காட்டி அதை எப்படி
குணப்படுத்துவது என்றும் எளிமையாகச் சொல்லி
இருக்கிறார். இந்த நூலைப் படித்து முடிக்கும்போது,
சர்க்கரை நோய் பற்றி முழுமையான தெளிவும் ஏற்படும்;
அதைப்பற்றிய தேவையில்லாத பயங்களும் விலகும்!

Additional information

Book Code

NB077

Author

டாக்டர். அருண்சின்னையா

Pages

136

Category

Medical

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சர்க்கரை நோய்க்கு புல் ஸ்டாப் | Sarkarai Noiku pull stop”

Your email address will not be published. Required fields are marked *