கழுதைக்கு அஞ்சுகால் | Fiveleg for Donkey

75.00

அதிகார வெறியில் கண்மண் தெரியாமல் ஆடிய ஆட்சித் தலைவியை, மிகவும் தைரியத்தோடு விமர்சித்த பிரபஞ்சனின் தைரியம், அசாத்தியமானது. பிரபஞ்சனின் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்கத்தொடரைக் காலத்தின் வைப்பறையில் வைத்துப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலும், இன்றைய வாசகர்களின் கைகளுக்கு

SKU: NB505 Category: Tag:

Description

அதிகார வெறியில் கண்மண் தெரியாமல் ஆடிய ஆட்சித் தலைவியை, மிகவும் தைரியத்தோடு விமர்சித்த பிரபஞ்சனின் தைரியம், அசாத்தியமானது. பிரபஞ்சனின் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்கத்தொடரைக் காலத்தின் வைப்பறையில் வைத்துப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலும், இன்றைய வாசகர்களின் கைகளுக்கு

Additional information

Book Code

NB505

Author

பிரபஞ்சன்

Pages

96

Category

Politics

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கழுதைக்கு அஞ்சுகால் | Fiveleg for Donkey”

Your email address will not be published. Required fields are marked *