உணர்ச்சிகள் | Unarchigal

250.00

அனுபவபூர்வமான அர்த்த புஷ்டியுள்ள கருத்துக்களையும் விஞ்ஞான ரீதியான தெளிவுரைகளையும் அளித்துள்ளதால் இந்நூல் பலரும் படித்து பயன் பெறத்தக்கதாக உள்ளது. இதனை அனைவருக்குமான ஒரு செக்ஸ் வழிகாட்டியாக ((A Guide Book on Sex ) உபயோகப்படுத்தலாம். முக்கியமாக வாலிப பருவத்தில் உள்ள செக்ஸ் உந்துதல்( Sex Urge) காரணமாக பலர் முறை தவறி நடந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளதை இந்த “உணர்ச்சிகள்’ படிப்பதன் மூலம் நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம்.

Description

அனுபவபூர்வமான அர்த்த புஷ்டியுள்ள கருத்துக்களையும் விஞ்ஞான ரீதியான தெளிவுரைகளையும் அளித்துள்ளதால் இந்நூல் பலரும் படித்து பயன் பெறத்தக்கதாக உள்ளது. இதனை அனைவருக்குமான ஒரு செக்ஸ் வழிகாட்டியாக ((A Guide Book on Sex ) உபயோகப்படுத்தலாம். முக்கியமாக வாலிப பருவத்தில் உள்ள செக்ஸ் உந்துதல்( Sex Urge) காரணமாக பலர் முறை தவறி நடந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளதை இந்த “உணர்ச்சிகள்’ படிப்பதன் மூலம் நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம்.

Additional information

Book Code

NB054

Author

டாக்டர். நாராயண ரெட்டி

Pages

416

Category

Sexual

ISBN

978-9382814108

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உணர்ச்சிகள் | Unarchigal”

Your email address will not be published. Required fields are marked *