ஆகலாம் அப்துல் கலாம் | Aagalam abdul kalaam

200.00

மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மட்டுமல்ல.. சிறியவர்களிலிருந்து பெரியவர்கள் வரை, அப்துல் கலாமை தங்களின் ரோல் மாடல் ஆக கருதி, அவரை மாதிரியே வர வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். வாழ்ந்தால் கலாம் சார் மாதிரி வாழணும்.. மரணித்தாலும் அவரைப் போன்றே, பேர், புகழுடன், மக்களின் அபிமானம் பெற்றவராக சாகணும்.. என்று ஏக்கத்துடன் பலர் கூறியதைக் கேட்டிருக்கிறேன். அ

Description

மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மட்டுமல்ல.. சிறியவர்களிலிருந்து பெரியவர்கள் வரை, அப்துல் கலாமை தங்களின் ரோல் மாடல் ஆக கருதி, அவரை மாதிரியே வர வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். வாழ்ந்தால் கலாம் சார் மாதிரி வாழணும்.. மரணித்தாலும் அவரைப் போன்றே, பேர், புகழுடன், மக்களின் அபிமானம் பெற்றவராக சாகணும்.. என்று ஏக்கத்துடன் பலர் கூறியதைக் கேட்டிருக்கிறேன். அ

Additional information

Book Code

NB034

Author

வெ. பொன்ராஜ்

Pages

184

Category

Self confidence

ISBN

978-9385125287

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஆகலாம் அப்துல் கலாம் | Aagalam abdul kalaam”

Your email address will not be published. Required fields are marked *