அனைத்திலும் வெற்றிபெற எளிய பரிகாரங்கள் | Anaithilum vetripera eliya parigaarangal

70.00

இந்த நூலில், திருமணம், தொழில், வாழ்க்கை முறை ஆகிய அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. அவரவர் ராசி, நட்சத்திர அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த விவரங்களை அறிந்துகொண்டு அந்தந்த காலகட்டங்களில் பயன்படுத்தி நலம்பெறலாம்.

Description

இந்த நூலில், திருமணம், தொழில், வாழ்க்கை முறை ஆகிய அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. அவரவர் ராசி, நட்சத்திர அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த விவரங்களை அறிந்துகொண்டு அந்தந்த காலகட்டங்களில் பயன்படுத்தி நலம்பெறலாம்.

Additional information

Book Code

NB095

Author

ஆர். மஹாலட்சுமி

Pages

80

Category

Astrology

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அனைத்திலும் வெற்றிபெற எளிய பரிகாரங்கள் | Anaithilum vetripera eliya parigaarangal”

Your email address will not be published. Required fields are marked *