விரல் தியான முத்திரைகள் | Viral thyana muthiraigal

100.00

மனிதனின் அடிப்படை தேவை கல்விதான். அக்கல்வியை பெறுவதற்கு பல்வேறு சிரமங்களை இக்கால குழந்தைகள் மேற்கொள்கின்றனர் என்பதே முற்றிலும் உண்மை. உதாரணமாக, மாணவர்கள் தேர்வுகளில் வெற்று பெறுவதற்காகவும் கல்வியில் முதன்மை இடத்தைப் பெறுவதற்காகவும் சிரமேற்கொள்வதை கண்கூடாக காண்கிறோம். இவற்றிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி என்பதை முத்திரை பயிற்சிகள் வாயிலாக இந்நூலில் எளிய நடையில் தொகுத்தளித்திருக்கிறார்

Description

மனிதனின் அடிப்படை தேவை கல்விதான். அக்கல்வியை பெறுவதற்கு பல்வேறு சிரமங்களை இக்கால குழந்தைகள் மேற்கொள்கின்றனர் என்பதே முற்றிலும் உண்மை. உதாரணமாக, மாணவர்கள் தேர்வுகளில் வெற்று பெறுவதற்காகவும் கல்வியில் முதன்மை இடத்தைப் பெறுவதற்காகவும் சிரமேற்கொள்வதை கண்கூடாக காண்கிறோம். இவற்றிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி என்பதை முத்திரை பயிற்சிகள் வாயிலாக இந்நூலில் எளிய நடையில் தொகுத்தளித்திருக்கிறார்

Additional information

Book Code

NB084

Author

ஜான்.பி.நாயகம்

Pages

104

Category

Spirituality

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “விரல் தியான முத்திரைகள் | Viral thyana muthiraigal”

Your email address will not be published. Required fields are marked *