முதமைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் ம

160.00

நாம் இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது விஞ்ஞான யுகம். இந்த முத்திரையைச் செய்- இந்த பலன் கிடைக்கும் என்று கூறினால் எவரும் எளிதில் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள். ஏன்? எதற்கு? எப்படி என்ற கேள்விகளுக்குப் பதில் கிடைத்தால் மட்டுமே ஏற்றுக் கொள்வார்கள்.

Description

நாம் இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது விஞ்ஞான யுகம். இந்த முத்திரையைச் செய்- இந்த பலன் கிடைக்கும் என்று கூறினால் எவரும் எளிதில் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள். ஏன்? எதற்கு? எப்படி என்ற கேள்விகளுக்குப் பதில் கிடைத்தால் மட்டுமே ஏற்றுக் கொள்வார்கள்.

Additional information

Book Code

NB079

Author

ஜான்.பி.நாயகம்

Pages

136

Category

Medical

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “முதமைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் ம”

Your email address will not be published. Required fields are marked *